Promet i parkiranje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Uredu gradske uprave

Grad Pula
Odjel za komunalni sustav i imovinu
Odsjek za promet
Adresa: Forum 2,
52100 Pula, Hrvatska
Telefon :052/371-800
Fax :052/216-395

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.