Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Gradonačelnik ili jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.

Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika i gradonačelnik u tom slučaju ima tri zamjenika.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.

 

Zamjenica gradonačelnika
 

Elena Puh Belci

Adresa: Pula, Forum 1
Telefon 052/371-714
Fax 052/222-990
Zamjenik gradonačelnika
 

Fabrizio Radin

Adresa: Pula, Forum 1
Telefon 052/371-710
Fax 052/222-990

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.