Plan nabave Grada Pula-Pola za 2017. godinu

Plan nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Grad Pula-Pola kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u  sukobu interesa.

Popis natječaja i nadmetanja

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.