Grb i zastava

Obilježja Grada Pule

Grad Pula ima grb i zastavu.Grb Grada je povijesni grb Grada Pule.Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozgo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan sa križem bijelom lentom na postamentu.

Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Pule.

Grb Grada Pule

Svečani grb Grada Pule


Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.