Dječji vrtić Pula

Kontakt:
"Dječji vrtić Pula"
Koparska 31a
52100 Pula, Hrvatska
Tel: 052/ 542-120

Ravnateljica: Mariza Kovačević

Dječji vrtić Pula osnovan 01. srpnja 1996. godine djeluje kao samostalna ustanova u kojoj se ostvaruje program njege, odgoja, zaštite i obrazovanja djece. Osnivač Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula je Grad Pula.
Svoju djelatnost Predškolska ustanova realizira kroz tri organizacijske jedinice u 19 objekata na području grada Pule i to: OJ Veruda, OJ Monte Zaro i OJ Centar u kojima se ostvaruju primarni i drugi programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Njegu, odgoj i naobrazbu, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o djeci predškolske dobi u vrtiću ostvaruju odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici.

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.