Vodovod Pula do.o. Pula

Vodovod d.o.o. Pula
Adresa:
 Radićeva 9, 52100 Pula
Telefon: 052/529-900
Dežurna služba: 052/214-491
Fax:052/211-554
E-mail: protokol(at)vodovod-pula.hr

Web:
 www.vodovod-pula.hr

“Vodovod” d.o.o., društvo je u osnovano Društvenim ugovorom osnivača dana 23. prosinca 1995. godine. Vlasnici Društva jesu: Grad Pula (72%), Grad Vodnjan (10%), Općina Medulin (7%), Općina Marčana (4%), Općina Ližnjan (4%), Općina Barban (2%) i Općina Svetvinčenat (1%).

Prema Rješenju trgovačkog suda djelatnosti Društva jesu:

  • skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode;
  • niskogradnja
  • arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
  • tehničko ispitivanje i analiza,
  • korištenje opasnih kemikalija,

osim naznačenih djelatnosti društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Temeljni kapital: 143.800.000,00 kuna.
Direktor: Dean Starčić

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.