Plinara d.o.o. Pula

Plinara d.o.o. Pula
Adresa:
 Industrijska 17,52100 Pula
Telefon: 052/ 534-944
Hitne intervencije: 098 366 100
Fax: 052/534-804
E-mail: plinara(at)plinara.hr
Web: www.plinara.hr

Društvo “Plinara” d.o.o., osnovano je Društvenim ugovorom od 16. lipnja 1998. godine. Vlasnici jesu: Grad Pula (41%) i INA – industrija nafte d.d. (49%) i Istarska županija (10%).

Djelatnosti društva jesu kako slijedi:

 • proizvodnja industrijskih peći i plamenika
 • proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
 • proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
 • opskrba parom i toplom vodom
 • postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu,
  televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu,
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • opskrba plinom tarifnog kupca, 
 • opskrba plinom povlašzenog kupca, 
 • posredovanje na tržištu plina, 
 • zastupanje na tržištu plina, 
 • projektiranje, gradnja i stručni nadzor, 
 • projektiranje, održavanje i ispitivanje plinskih instalacija, 
 • montaža i servisne usluge svih vrsta kotlova za centralno i etažno grijanje, 
 • proizvodnja plina, 
 • distribucija plina. 

Temeljni kapital: 35.835.300,00 kuna.
Direktor: Dean Kocijančić, dipl. ing (tel. 535-338; GSM 098 421-337)

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.