Tržnica d.o.o. Pula

Tržnica d.o.o. Pula
Adresa:
 Narodni trg 9, 52100 Pula
Telefoni: 052/218-122, 218-131, 218-010
Fax: 052/381-666
E-mail: trznica@trznica-pula.hr
Web:www.trznica-pula.hr

Tržnica d.o.o., društvo je u 100% - tnom vlasništvu Grada Pule osnovano Izjavom za trgovačko društvo 23. prosinca 1995. godine.

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

  • Poljoprivreda, lov i usluge povezane sa njim
  • Poslovanje nekretninama
  • Pružanje usluga tržnice na malo
  • Iznajmljivanje tržnog prostora
  • Iznajmljivanje skladišta, vaga i utega, tržnih stolova, kioska i drugog što je u svezi s organizacijom prometa robe i usluga u prometu robe na tržnicama na malo
  • Prijevoz robe u cestovnom prometu za vlastite potrebe i prijevoz robe u javnom cestovnom prometu
  • Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • Održavanje i upravljanje parkiralištima i naplata naknade za parkiranje.

Temeljni kapital: 141.035,00 kuna.
Direktor: Renato Perc

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.