Pulapromet d.o.o. Pula

Pulapromet d.o.o. Pula
Adresa:
Starih Statuta 1a,52100 Pula
Tel-uprava: 052/222-677
Vozni red: 052/501-973
Prodaja karata: 052/501-972
Fax: 052/ 222-677
E-mail: info(at)pulapromet.hr
WWW: www.pulapromet.hr

Pulapromet d.o.o., društvo je u osnovano Društvenim ugovorom osnivača od 23. prosinca 1995. godine. Suvlasnička struktura Pulaprometa d.o.o. je slijedeća: većinski vlasnik je  Grad Pula 86% (Općina Fažana 1%, Općina Ližnjan 5%, Općina Medulin 7% i Grad Vodnjan 1%).

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

  • Trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila
  • Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
  • Redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prijevozu
  • Redoviti prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
  • Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
  • Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
  • Promidžba (reklama i propaganda)
  • Mjenjački poslovi.

Temeljni kapital: 5.050.500,00 kuna.
Direktor: Igor Škatar

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.