Pula Parking d.o.o. Pula

PULA PARKING d.o.o.
Adresa: Prilaz kralja Salamona 4
Telefon: 052/210-470
Fax: 052/210-501
E-mail: info(at)pulaparking.hr
WWW: www.pulaparking.hr

DJELATNOST – PREDMET POSLOVANJA:

 • održavanje i upravljanje parkiralištima
 • premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno ili gdje se ometa normalan tok prometa
 • trgovina motornim vozilima i motociklima, 
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikla,
 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 
 • prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
 • poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom,
 • bojanje oznaka na cestama i parkiralištima,
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja
 • Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • Pružanje univerzalnih usluga
 • Pružanje usluga s dodanom vrijednosti

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI:

Grad Pula, Pula, Forum 1, kao jedini osnivač d.o.o.-a.
Pulaparking d.o.o. je u 100-postotnom vlasništvu Grada Pule. 

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Direktor: Branislav Bojanić
Osnovano: Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule od 06.11.2004.godine, Klasa:021-05/04-01/144.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.