Vijeće Mjesnog odbora Vidikovac

Predsjednik:  Boris Fornažar

Članovi:

1. Đurđa Miloš
2. Mario Juričić
3. Klaudio Pauro
4. Boris Ivančić
5. Marija Marković – Nikolovski
6. Boris Košir
7. Robert Prhat
8. Jasmina Knežević
9.  Doris Malivuković
10.  Stevan Muidža

 
Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Vidikovac

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.