Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.