Vijeće Mjesnog odbora Veruda

Predsjednica: Romina Petaros

Članovi:

1. Pavica Rozman
2. Sandra Šarić
3. Gordana Stevanović Brajić
4. Igor Dovijanić
5. Marijan Milovan
6. Tarčizio Bastijanić
7. Stevo Golubić
8. Dario Jelenić
9. Bruno Valčić
10. Vaso Vulin

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Veruda

Dokumenti

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.