U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2017. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.

Pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2017. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.

Rok za dostavu prijedloga je 10. listopad 2016. Prijedloge možete predati putem on line servisa eKonzultacija na www.pula.hr, dostaviti u pisarnicu Grada Pule (Stara tržnica 1); uputiti poštom na adresu: Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; poslati elektronskom poštom na adresu: proracun(at)pula.hr ili kroz sudjelovanje na tribinama po mjesnim odborima.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2016.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.