JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola, gradonačelnik Grada Pule dana 30.12.2016. raspisao je

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola.

Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u  Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz Javnog poziva:

01.    ZAŠTITA  OKOLIŠA
02.    ZDRAVSTVO  I  SOCIJALNA SKRB
03.    VETERINARSTVO
04.    POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI – PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
05.    KULTURA
06.    CIVILNO DRUŠTVO; VJERSKE ZAJEDNICE, NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE, UDRUGE PROIZAŠLE IZ RATA I SINDIKALNE ORGANIZACIJE
07.    POTPORE MALIH  VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA
08.    POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Rok za podnošenje prijava je do 30. siječnja 2017.  godine.

Tekst Javnog poziva kao i ostala popratna dokumentacija objavljeni su na službenim interntskim stranicama Grada Pule-Pola http://www.pula.hr/uprava/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/

POPIS DOKUMENATA

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.