MO Veli Vrh - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Brunjakova ulica br. 5
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/534-826
Kontakt fax: 052/394-267
E-mail: movelivrh(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.