Ponovna javna rasprava o prijedlozima II. Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Pule, I. Ciljanih izmjena i dopuna GUP Grada Pule, Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP Stari Grad Pula te UPU Riva

Ponovna javna rasprava o prijedlozima II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
Ponovna javna rasprava o prijedlozima I. Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
Ponovna javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja Riva

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.