Vijeće Mjesnog odbora Valdebek

Predsjednik: Massimo Brajuha

Članovi:

1.      Marko Hrga
2.      Danijel Rovis
3.      Marija Krizman
4.      Anton Burlović
5.      Ivanka Brakus
6.      Nino Rojnić

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Valdebek

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.