Grad Pula uveo prijavu Mjesečnog izvješća poreza na potrošnju elektronskim putem

Grad Pula je, s ciljem jednostavnijeg i bržeg dostavljanja obrasca PP-MI-PO, od 1. listopada svim poreznim obveznicima omogućio dostavljanje, odnosno prijavu Mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju elektronskim putem. Dostava Izvješća, i to već za rujan 2016. godine, vršit će se putem linka https://www.infoprojekt.hr:9000/webporezi/login/5 pod nazivom Mjesečna prijava poreza na potrošnju koji se nalazi na početnoj stranici www.pula.hr, u sekciji Izdvojeno. Elektronička dostava moći će se vršiti isključivo putem FINA certifikata (kartice) koji sadrži OIB, a na temelju kojeg se prepoznaje obveznik poreza na potrošnju ili njegov opunomoćenik iz evidencije obveznika Grada Pule.

Novi način dostave poreznim obveznicma i njhovim ovlaštenim knjigovodstvenim servisma putem navedene aplikacije omogućit će pregled svih evidentiranih mjesečnih prijava (zaduženja) poreza na potrošnju. Upravni odjel za financije i opću upravu, odnosno Odsjek za proračun i gospodarstvo Grada Pule moli sve porezne obveznike i njihove ovlaštene knjigovodstvene servise da svoja mjesečna izvješća, počevši od onog za rujan, počnu dostavljati putem navedene aplikacije. Također, važno je napomenuti da će se porez na potrošnju i dalje moći dostavljati u papirnatom obliku, osobno ili putem pošte.

Porez na potrošnju propisan je Zakonom o lokalnim porezima i Odlukom o gradskim porezima Grada Pule, a plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva te bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Pule. Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Pule. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.

Više o porezu na potrošnju i web aplikaciji možete doznati pod kategorijom Upravni odjel za financije i opću upravu – obavijesti.

Datoteke

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.