Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu srpnju 2016. godine

U mjesecu srpnju 2016. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

1.      Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola – OPG Ane Sarvan (subvencija troškova stručne kontrole i certifikacije)
2.      Odluka o uporabi poslovnih prostora – ustanove za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja čiji je osnivač Grad Pula
3.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Splitska 3 – Hrvatska stranka umirovljenika – Gradska organizacija Pula
4.      Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8 – Pliško Biljana
5.      Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 3 – t.d. Vrdoljak d.o.o. Zagreb
6.      Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora – Prova d.o.o.
7.      Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava ustanovi Lučka uprava Pula
8.      Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pule
9.      Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pule
10.  Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
11.  Odluka o smanjenju naknade za uporabu u miru skloništa br. 35 na lokaciji u Puli, Krležina 37
12.  Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule u postupcima nabave od strane naručitelja-trgovačkih društva u kojima Grad Pula ima vlasničke udjele
13.  Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta KB 10(20)kV TS 10(20)/0,4 kV Uskočka – TS 10(20)/0,4 kV Prečišćivač Valkane i KB10(20)kV TS 10(20)/0,4 kV Streljana 2 – TS 10(20)/0,4 kV Prečišćivač Valkane
14.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, V Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“
15.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ za javnu raspravu
16.  Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača u izvansudskom postupku nad potrošačem - Jurić Zoran
17.  Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača u izvansudskom postupku nad potrošačem - Maglić Romeo
18.  Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača u izvansudskom postupku nad potrošačem - Andreja Alfred
19.  Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Constructa – Inženjering d.o.o. Pula
20.  Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu (Br.3.)
21.  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert Petar Grašo“ u Amfiteatru
22.  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert Oliver & Gibonni“ u Amfiteatru
23.  Zaključak o organiziranju manifestacija (programi u sklopu 63. Pulskog filmskog festivala)
24.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash)
25.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Društvo sportske rekreacije Stari grad, MO Štinjan, Pulska noć 2016, 22. Croatia bike week)
26.  Zaključak o organiziranju manifestacija (NuCoast concerts Zagreb)
27.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – beach br „La playa“ (02. srpnja 2016.)
28.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – beach br „La playa“ (08. srpnja 2016.)
29.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „S&O“ (16. srpnja 2016.)
30.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „S&O“ (30. srpnja 2016.)
31.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „S&O“ (06. kolovoza 2016.)
32.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (05. srpnja 2016.)
33.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (12. srpnja 2016.)
34.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (19. srpnja 2016.)
35.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (26. srpnja 2016.)
36.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – 14. SEASPLASH FESTIVAL (21. do 25. srpnja 2016.)
37.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – ugostiteljski obrt „Le-lo, Cyber cafe“ (26. srpnja 2016.)
38.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (30. srpnja 2016.)
39.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dan mjesnog odbora Arena (03. kolovoza 2016.)
40.  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula
41.  Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
42.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2016. godine
43.  Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.