Obavijest o izradi V izmjena i dopuna PPU Grada Pule, VI izmjena i dopuna GUP Grada Pule te stavljanju van snage dijela PUP "Stari Grad Pula"

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.