Vijeće Mjesnog odbora Šijana

Predsjednik: Alen Drandić

Članovi: 

1. Ileana Zahtila Blašković
2. Đildo Pliško
3. Vazmoslav Čadro
4. Kabir Osmanović
5. Nataša Ilić Agatić
6. Saša Moharić
7. Mirjana Rauković
8. Renato Pavlišić
9. Amir Rušiti
10.  Vladimir Pruderović

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Šijana

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.