Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Grad Pula u cilju poticanja razvoja poljoprivrede u sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Pule za razdoblje od 2016. do 2020. godine planira putem Javnog poziva dodijeliti potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi. Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava koje je Grad Pula osigurao u svom Proračunu. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se do 2020. godine u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna i to za:

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
4. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
5. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje;
6. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge;
7. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.