Vijeće Mjesnog odbora Stoja

Predsjednica: Laura Svorcan Kostić

Članovi:

1. David Marsetič
2. Goran Damijanić
3. Vedran Mrdeža
4. Marija Langer
5. Vesna Biritteri
6. Omera Radolović

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Stoja

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.