Potpore Pula 2016

Grad Pula je i u 2016. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva i poduzetništva u Puli te je za tu namjenu u proračunu osigurao 1.000.000,00 kuna bespovratnih potpora za pulske poduzetnike u okviru programa „Potpore Pula 2016“.

Potpore za razvoj poduzetništva dodjeljivat će se sukladno Javnom pozivu i pripadajućim prilozima kroz sljedeće mjere:

  1. MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
  2. MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
  3. MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  4. MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
  5. MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
  6. MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
  7. MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
  8. MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Navedene mjere imaju za cilj smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage. Spomenute mjere će tako poticati i povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja te povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rasti i razvoj. Još jedan od ciljeva je pružanje financijske potpore za zamjenu dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabavu suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

Ovim putem pozivaju se gospodarstvenici da predaju zahtjeve za jednu od osam ponuđenih mjera.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.