Vijeće Mjesnog odbora Stari grad

Predsjednica: Katja Meden

Članovi:

1. Davor Šerović
2. Zorka Lončar
3. Oliver Riosa
4. Iskren Jovandić
5. Kristijan Biteri
6. Filip Zoričić, prof.
7. Mirzo Čolić
8. Frane Milat

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016. 

 

Poslovnik o radu Vijeća MO Stari Grad

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.