Prijava podatka za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu

Sukladno članku 114. stavku 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)

 

G R A D   PULA - POLA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

poziva pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Pula-Pola

da dostave  do 31. ožujka 2016. godine

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU

 

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Pula-Pola ,sukladno članku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 2. Odluke o visini spomeničke rente Grada Pule – («Službene novine Grada Pule“ broj 13/10 i 11/15) obvezni su do 31. ožujka 2016. godine dostaviti  podatke za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu.

Prijave se podnose na obrascu  za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Pule : www.pula.hr, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u rubrici Zahtjevi – Obrazac za prijavu obveznika spomeničke rente, odnosno može se preuzeti ovdje.

Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora podnijeti zasebnu prijavu podataka.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu možete dostaviti putem pisarnice Grada Pule, , Stara tržnica 1 ili poštanskim putem  na adresu Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, 52 000 Pula, Forum 2.  ili  elektronskim putem na e-mail:   pisarnica(at)pula.hr

Glede svih upita vezanih za prijavu podataka i utvrđivanju spomeničke rente možete se obratiti   nadležnim službenicima  u uredovno radno vrijeme sa strankama ( ponedjeljak  i petak od 08, 30 do 11, 30, te srijeda od 13,00 do 16,00 sati)  u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za izgradnju, održavanje i promet, Pododsjek  za komunalne djelatnosti , Forum 2, II kat, soba 50 i soba 51, odnosno na broj telefona 052/371-832  i 052/371-809.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.