22. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 04.03.2016.

U petak, 04. ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 22. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 

1.      Javni gradski bazen za sve građane Pule

Poziv


Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.