21. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 02.03.2016.

Za srijedu, 02.ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači,Pula,Forum 1 sazvana je 21. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 

1.      Predstavljanje natječajne knjige za prijavu Grada Pule-Pola po Pozivu za podnošenje prijava  za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj“

 

Poziv


Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.