Vijeće mjesnog odbora Nova Veruda

Predsjednik: Lari Tošić

Članovi:

1.      Mirjana Antonelić
2.      Boris Strmotić
3.      Boris Božac
4.      Vesna Fabijan
5.      Danijela Kreković
6.      Alen Kmetec
7.      Vlado Šegon
8.      Damjan Bistričić

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Nova Veruda

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.