Doneseni akti od 02. prosinca do 31. prosinca 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 02. prosinca do 31. prosinca 2015. godine

 

 1. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2015/2016.
 2. Odluka o sufinanciranju mjesečne učeničke pretplatne karte
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 5. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprave za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga – Kupalište Valkane
 7. Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Mudrić Mara
 8. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 32
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 10. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Haliti Basri
 11. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Bijažić Loredana
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Varaždinska br.15 – Udruga Hrvata Kaknja i Kraljeve Sutjeske „Kraljica Katarina“
 13. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mutvoranska br.3 – Udruga „Foto klub Pula“
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ulica Mate Balota br.12 – Udruzi „Biciklistički klub Pula“
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 (u grafičkom prikazu označen br. 206)
 16. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Polanijev prolaz 2 u Puli – Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 17. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Forum2/Forum 3 u Puli - Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 18. Odluka o isplati sredstava za izvođenje radova rekonstrukcije oborinske odvodnje unutar prostora Kaštel u Puli i nadzora nad izvođenjem istih – Istarska županija-Regione Istriana
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja 35kV Kabela TS 35/10 kV „Gregovica“-TS 35/10 kV „Centar“-TS 35/10 kV „Pula Zapad“-1. Faza na kč.br.660/14 k.o. Pula – Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja srednjotlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina za naselje Montezaro – Plinara d.o.o. Pula
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže na teret kč.br. 748/1 k.o. Pula
 22. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. Pula
 23. Odluka o imenovanju radnog tima za provedbu projekta PUT-UP ISTRE (Prostorno uređenje teritorija unutrašnjosti i priobalja Istre)
 24. Odluka o prijedlogu imenovanja člana Radnog tima za izradu projektnog prijedloga Opće bolnice Pula
 25. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule – Puljanka d.d.
 26. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava osnovnim školama Grada Pule
 27. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 298/11 k.o. Pula
 28. Odluka o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena radi održavanja 21. Sa(n)jma knjige u Istri
 29. Odluka o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena radi organizacije dočeka Nove 2016. godine
 30. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe baru „Uliks“
 31. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe baru „Glam“
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe baru „Redicool“
 33. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe baru „Zeppelin“
 34. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe baru „Redicool“
 35. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu restoranu – pripremaonici obroka „Mozart“
 36. Zaključak o organiziranju manifestacija (RockTarata, Kamion Djeda Mraza na parkiralištu Karolina, Promocija autohtonih istarskih pića)
 37. Zaključak o organiziranju manifestacija (Predbožićni domjenak i Vale live, glazbeno zabavne manifestacije na klizalištu na parkiralištu Karolina)
 38. Zaključak o organiziranju manifestacija (Doček Nove godine na Forumu)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije – Udruga Seasplash (10. prosinca 2015.)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije – Udruga Seasplash (12. prosinca 2015.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije – Udruga Seasplash (25. prosinca 2015.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije – Udruga Seasplash (26. prosinca 2015.)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije – Udruga Seasplash (31. prosinca 2015. – rov uz zidine Mletačke utvrde i tunel Zerostrasse)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbeno-zabavne manifestacije – Pula parking d.o.o. Pula (19. prosinca 2015.)
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbeno-zabavne manifestacije – Pula parking d.o.o. Pula (31. prosinca 2015.)
 46. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 47. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 48. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Stari grad Pula“
 49. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Riva“ za javnu raspravu
 50. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja – IVAN d.o.o.
 51. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja – Brioš d.o.o.
 52. Zaključak o prihvaćanju Aneksa (Dodatka) br. 1 Ugovoru o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 53. Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule
 54. Zaključak o dodjeli potpore za predstavljanje startup projekta – Sanja Vale Čupić
 55. Zaključak o povratu uplaćene pričuve za stan u Puli, Zoranićeva 10.
 56. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe – AMADEUS M.A.J. d.o.o. Zagreb
 57. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe – ALGORITAM d.o.o. Zagreb
 58. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe – JADRAN tvornica čarapa d.d. Zagreb
 59. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora na području Grada Pule
 60. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2015. godine
 61. Izmjene Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2015. godinu (mjesec veljača, ožujak i srpanj)
 62. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.