Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekta, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola

Tekst Javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola možete pogledati ovdje.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.