Obavijest korisnicima za podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Pule radi postave ugostiteljskih terasa i kioska u 2016.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.