Vijeće Mjesnog odbora Monvidal

Predsjednik: Matija Rojnić

Članovi:

1.      Alen Radetić-Čaušević
2.      Marino Zonta
3.      Ljubo Šverko
4.      Rudolf Diković
5.      Dolores Rojnić
6.      Igor Belas

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

 

Poslovnik o radu Vijeća MO Monvidal

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.