Vijeće Mjesnog odbora Monte Zaro

Predsjednik: Ivana Softić

Članovi:

1.      Srećko Šugić
2.      Ivica Klunić
3.      Branka Daić – Bursać
4.      Nebojša Vuković
5.      Almira Raimović
6.      Aleksandar Lazić
7.      Boris Siljan
8.      Siniša Gordić

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

 

Poslovnik o radu Vijeća MO Monte Zaro

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.