17. tematska izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za utorak, 25. kolovoza 2015. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 17. tematska izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

 Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći

 

                                                    D N E V N I  R E D

 

1.     Izgradnja novog sustava odvodnje Grada Pule 1998. – 2017. godine

 

Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.