Nenaplaćena potraživanja Grada Pule, trgovačkih društava i javnih ustanova Grada Pule

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2016. - stanje na dan 31.12.2016.
Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2016. - stanje na dan 30.06.2016.
Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2015. - stanje na dan 31.12.2015.
Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2015. - stanje na dan 30.06.2015.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.