Vijeće Mjesnog odbora Gregovica

Predsjednica: Katerina Vrh

Članovi:

1.      Marko Roce
2.      Elda Vrh
3.      Marjan Kazalac
4.      Milenko Modrušan
5.      Martina Prgomet Jovanović
6.      Vanja Juhas
7.      Ivan Iskra

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Gregovica

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.