Konačna lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015/2016 po dobnim skupinama i objektima

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće danas je objavilo Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015./2016. po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule. Konačnu listu reda prvenstva za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015/2016 možete pogledati ovdje.

Roditelji djece koja će biti upisana u ovdje navedene vrtiće bit će pozvani ili su dužni nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora. Također, roditelji čija su djeca primljena u DJEČJI VRTIĆ PULA na stranicama vrtića (www.dvpula.hr) trebaju skinuti  upitnik te ga ispunjenog donijeti u vrtić u zakazanom terminu zajedno s ostalom dokumentacijom. Prilikom inicijalnog razgovora potrebno je donijeti i presliku zdravstvene iskaznice djeteta, presliku cijepnog kartona djeteta te potvrdu o sistematskom pregledu djetetovog liječnika (ukoliko pregled nije obavljen do inicijalnog razgovora, potvrdu treba donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora). Roditelji djece koja su ranije boravila u nekom od dječjih vrtića dužni su dostaviti potvrdu vrtića o podmirenju obveza.

Konačnu listu i sve pripadajuće priloge roditelji mogu pronaći na oglasnim pločama dječjih vrtića te na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr – rubrika „izdvojeno“) i Dječjih vrtića Pula (www.dvpula.hr), kao i na DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Kako bi se pristupilo konačnoj listi, potrebno je slijediti sljedeće upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

- Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx
- Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr.
- U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
- Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
- Potvrdom valjane zaporke prikazat će se datoteke s rezultatima upisa.
- Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati Upisa

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 16. lipnja 2015. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015./2016. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015./2016. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici „Izdvojeno“ - „Upisi u dječje vrtiće“ te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno sa utorkom, 23. lipnja 2015. godine.

Prigovori se predaju u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula, u uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati te utorkom od 11.30 do 15.30 sati ili na e-mail pisarnice: pisarnica@pula.hr.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost, pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, već zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

-Otvoriti web stranicu servisa evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

-Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr.

-U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.

-Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.

-Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

-Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

-Rezultati upisa vidljivi su na: evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.