Fratarski d.o.o. Pula

FRATARSKI d.o.o.
Adresa: Ul. Velog Jože 3
Telefon: 052/212-136
Fax:  052/380 – 863
OIB: 89399497099

Fratarski d.o.o. osnovan je Društvenim ugovorom 25. studenog 2010 godine. Suvlasnička struktura Fratarskog d.o.o. je sljedeća (Grad Pula 49% , Uljanik Financije 49%, Luka Pula 2 %)

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:
- Sportska rekreacija, sportska obuka i upravljanje sportskim objektima
- Ugostiteljska i turistička djelatnost

Temeljni kapital: 320.000,00 kuna
Direktor: Vjekoslav Jozanović

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.