Doneseni akti od 22. listopada do 06. studenog 2014.

U petak, 07. studenog 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 22. listopada do 06. studenog 2014. godine

 

1.      Odluka o osnivanju Tima za zdravlje Grada Pule za izradu Plana za zdravlje za razdoblje 2015. – 2018. godine
2.      Odluka o građenju reciklažnog dvorišta
3.      Zaključak o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava građenja – izgradnja reciklažnog dvorišta
4.      Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana – Cardinetti Gabriella
5.      Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje dijela javne površine – Ulica Riva
6.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sukladno Zapisniku Komisije za provedbu natječaja br., Klasa:944-05/14-01/30
7.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sukladno Zapisniku Komisije za provedbu natječaja br., Klasa:944-05/14-01/50
8.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (stanovi i poslovni prostori)
9.      Odluka o dodjeljivanju lokacije za postavu privremenog objekta – Europski obalni autoprijevoznik d.o.o. Zagreb
10.  Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – Loredana i Josip Lazarić
11.  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br.18 – Div planet d.o.o.
12.  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Radićeva br.6 – Hodža Sinanudin
13.  Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 35 (Društvo Multiple skleroze Istarske županije)
14.  Odluka o davanju djela skloništa br. 51 u Puli na lokaciji J. Žakna 2 na uporabu u miru
15.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule
16.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 15 u Puli
17.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 17 u Puli
18.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 19 u Puli
19.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 21 u Puli
20.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Lanaton d.o.o. Pula
21.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – obrt za ugostiteljstvo i trgovinu „33“ Pula
22.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – trgovački obrt „Vilson“ Pula
23.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – DIV PLANET d.o.o. Pula
24.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Jelic D d.o.o. Pula
25.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – t.o. Pamić iz Pule
26.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Miletić Dragica
27.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Stefanović Danilo
28.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – T.Č.T. d.o.o. Zagreb
29.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Vilotić Branko
30.  Zaključak o otpisu tražbine sukladno pravomoćnom Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 16. srpnja 2013. godine u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi nad dužnikom Alfa i Delta d.o.o. Pula
31.  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja Seasplash)
32.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja akustičnog koncerta – Le-lo, Cyber cafe
33.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta „Old city bar“
34.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Uliks“
35.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Redicool“
36.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Glam“
37.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Rock caffe“ (01.11.-15.12.2014.)
38.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Rock caffe“ (15.01.-31.03.2015.)
39.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
40.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o prijenosu Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture
41.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dokapitalizaciji društva Fratarski d.o.o. Pula
42.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
43.  Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije
44.  Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvih devet mjeseci 2014. godine
45.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2014. godine

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.