e-Konzultacije o uređenju dvaju kupališta: Valkane i Stoja

KUPALIŠTE VALKANE

Jedno od najatraktivnijih područja Pule i omiljeno kupalište brojnih Puljana Valkane predstavlja veliki razvojni potencijal, a o njegovom daljnjem i konačnom izgledu moraju odlučivati i sami građani. Upravo stoga, Grad Pula danas pokreće e-Konzultacije kako bi od samih građana dobili najkvalitetnija rješenja i prijedloge kakvo kupalište želimo. Čisto more, očuvani okoliš, zelenilo i bogatstvo flore elementi su koji već sada krase ovo područje, a putem e-Konzultacija želimo prikupiti sve prijedloge, ideje i mišljenje građana kako bi dodatno oplemenili područje. Područje obuhvata koje se proteže na 11,41 ha određeno je detaljnim planom uređenja „Valkane“ te su namjenom područja definirane tri osnovne prostorne zone i predviđene moguće namjene:

1. Prostorne zone
- središnja zona
- kamp za mlade (uz Ulicu Valkane)
- istočna, kupališna zona (uz Ulicu Lungomare)
2. Poslovna namjena
- pretežno uslužna
- pretežno trgovačka
- poslovna
3. Sportsko – rekreacijska namjena
- sport
- rekreacija
- kupalište

Namjera je Grada Pule da na ovom području uredi i izgradi jedinstveni polivalentni kupališni kompleks s ciljanom uslugom u smještajnom dijelu i uslužnim komplementarnim sadržajima, usmjeren primarno na korisnike, odnosno građane Pule i šire regije čime bi svoj pomalo nedefinirani status pretvorila u novu dodatnu vrijednost Pule.

KUPALIŠTE STOJA

Područje obuhvata, koje se proteže na cca 2,95 ha, razrađeno je detaljnim planom uređenja „Stoja“. Zona kupališta Stoja nalazi se na atraktivnoj lokaciji i sadrži sve prostorne predispozicije za uređenje gradskog kupališta po kriterijima javne plaže visokog standarda što, pored uređene obale, sunčališta, sanitarija i tuševa, podrazumijeva i ponudu više razine usluge (rekreacije, zabave, ugostiteljstva). Planom je predviđena realizacija servisno pješačke površine, zone zaštitnog zelenila, zone rekreacije i kupališta te građevina većim dijelom sportsko rekreacijske namjene u funkciji kupališta, a manjim dijelom ugostiteljstvo i trgovina. U obuhvatu zone smještena je kupališna građevina koja predstavlja jedno od najuspjelijih arhitektonskih ostvarenja talijanske međuratne moderne sačuvano na prostorima Hrvatske. Ista je zaštićena kao kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture od 2005. godine i upisana u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Osim putem e-Konzultacija prijedloge možete uputiti i putem maila na info(at)pula.hr, pisanim putem i to na adresu UO za prostorno uređenje Grada Pule, Trg Forum 2, 52100 Pula. Ova inicijativa otvorena je do 1. rujna 2014. godine.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.