Novosti

Započeo projekt Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project

16/01/17 

U tijeku je provedba projekta Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF).

Svrha projekta je promoviranje korištenja nacionalne platforme za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa od strane javne uprave te razmjena elektroničkih računa između privatnog i javnog sektora putem integracije s postojećim nacionalnim čvorom za razmjenu elektroničkih računa. Osim navedenog, projektom će se osigurati tehnički i operativni preduvjeti za prekograničnu razmjenu elektroničkih računa između privatnog i javnog sektora. Predviđen završetak projekta je 30. svibnja 2017. godine.

Nositelj i koordinator projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a projektni partneri su Fina, Grad Pula, HEP d.d., IN2 d.o.o. i mStart d.o.o.

Implementaciju projekta sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe u iznosu od 251.328 EUR-a, a ukupna vrijednost projekta je 335.104 EUR-a.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI: Isključivu odgovornost za ovu publikaciju preuzima autor. Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu podataka nastalih od informacija sadržanih u publikaciji.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.