Novosti

Prezentiran glavni rezultati projekta PUT-UP ISTRE

26/02/16 

Danas je u Zajednici Talijana Pula održana javna rasprava u sklopu projekta PUT-UP ISTRE na temu „Zajednički koncept prostornog razvoja Istre - promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda". U ime domaćina prisutne su pozdravili ravnateljica Zavod za prostorno uređenje Istarske županije koja je ujedno i voditeljica projekta Ingrid Paljar te Načelnik Županijske uprave Istarske županije Valerio Drandić. „Izuzetno mi je drago što mogu kazati da je projekt koji se bavi pitanjima zajedničkog održivog razvoja u završnoj fazi“ naglasio je Drandić pritom nadodavši kako vjeruje da će se uz pomoć ovog projekta te uz zajedničke napore dodatno razviti i unaprijediti prostori obuhvaćeni projektom.

Na javnoj raspravi uz već spomenute sudjelovali su i predstavnici Grada Pule i Istarske županije nadležni za međunarodnu suradnju i europske politike, predstavnici Istarske razvojne agencije, predstavnici jedinica lokalne samouprave Istarske županije nadležni za prostorno, predstavnici ministarstava odgovornih za prostorno relevantne tematike planiranje te Projektni partneri PUT-UP ISTRE.

Kako je projekt u završnoj fazi kroz ovu javnu raspravu prezentirali su se glavni rezultati projekta odnosno zajednički koncept uravnoteženog razvoja Istre. Tako se govorilo o rezultatima zajedničke sociološke ankete, o zajedničkoj razvojnoj viziji i konceptu prostornog razvoja Istre. Bilo je riječi i o konceptu razvoja prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona te prirodnih i prostornih smjernica za razvojne sadržaje za Istru i posebne zaokružene cjeline. O stručnim osnovama za prostorno uređenje gradova Kopra i Buzeta govorile su Ivana Štrkalj iz Mestne občine Koper i Anica Milković Grbac ispred Grada Buzeta, dok je prijedlog prostornog uređenja obale u Gradu Puli iznijela predstavnica UO za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Karmela Maren. U sklopu projekta Gradu Puli su odobreni troškovi za izradu Idejnog projekta uređenja gradske rive kao nastavka uređenja gradske rive, a temeljem natječaja za idejno rješenje uređenja provedenog 2011. godine.

Za područje prostora Rive u tijeku je izrada UPU-a, dok idejni projekt predstavlja prvu konkretnu aktivnost koja vodi ka samoj realizaciji i može služiti kao podloga za eventualnu daljnje kandidiranje realizacije uređenja na europske fondove. Također su odobreni troškovi nabave ArcGIS mrežne licence koja posjeduje veliku zbirku alata kako bi se uz pomoć njih moglo izvoditi napredno uređivanje prostornih podataka te edukacija za korištenje istoga za dva djelatnika.

Naime, područje Istre (HR i SLO) ima zajedničke geološke, klimatske, demografske, sociološke, gospodarske, prirodne, povijesne i kulturološke karakteristike. Zbog državnih administrativnih granica otežano je jedinstveno sagledavanje i planiranje razvoja, upravljanje prostorom i zaštita zajedničkih resursa na cijelom području Istre. Stoga, glavna zadaća projekta PUT-UP ISTRE, koji se izvodi u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., bila jest pripremiti zajednički koncept uravnoteženog razvoja graničnog područja te oblikovanje zajedničkih smjernica za uređenje prostora. U projektu učestvuju Zavod za prostorno uređenje Istarske županije kao vodeći partner, Gradska općina Kopar, Grad Pula, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u Ljubljani i grad Buzet.

Cilj projekta jest uspostavljanje održivog regionalnog koncepta prostornog razvoja Istre, bolje učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te osiguranje učinkovite javne usluge i infrastrukture. Projekt na taj način podupire dostizanje tri strateška cilja prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.