Video spotovi pulskog Dječjeg gradskog vijeća

U sklopu projekta „Pulska igrališta i parkovi - naši prostori druženja i igre" članovi pulskog Dječjeg gradskog vijeća snimili su sedam video spotova koji se dijele u dvije grupe. Prva skupina se odnosi na prevenciju neprihvatljivog ponašanja na javnim zelenim površinama i u parkovima, dok druga promiče parkove i dječja igrališta kao mjesto druženja i igre. Djeca su u video spotovima na originalan, zanimljiv i edukativan način približila problematiku devastacije igrališta i parkova u Gradu Puli. Sam projekt je nagrađen kao najbolji projekt na susretu Dječjih gradskih vijeća Hrvatske.

Video spotove možete preuzet ovdje:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.