Dječji pjevački festival "Na putu do zvijezda - PULA PJEVA"

Pod pokroviteljstvom Grada Pule, a u organizaciji Studija glazbene kreativnosti "Čarobna frula" i pulskog društva Naša djeca, u Puli kreće prvi pjevački festival pod nazivom „Na putu do zvijezda – Pula pjeva“. Festival je pokrenut s ciljem da se kod djece pokrene kreativnost, pretvori u umjetnički izričaj te na takav način utječe na samopouzdanje, samopoštovanje i afirmaciju pojedinca u društvu. Dječji pjevački festival je u potpunosti stručno i pedagoški vođen od strane Studija glazbene kreativnosti Čarobna frula.

O projektu

Središnji koordinacijski odbor kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, donijeli su 16. studenog 2011. godine Odluku kojom Grad Pula ostvaruje počasni naziv „Grad Pula – Grad prijatelj djece“. Ovaj počasni naziv najviše je javno društveno priznanje svima koji su u gradu zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, za postignutu uzornu skrb u svim područjima života, za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, kao i za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece. Ovaj počasni naziv obvezuje Grad da navedene domete nastavi i održava istim opsegom i kakvoćom.

Slijedom navedenog podržana je ideja organiziranja prvog pjevačkog dječjeg festivala u Puli, pod radnim nazivom „Na putu do zvijezda – PULA PJEVA“ s ciljem da se kod djece pokrene kreativnost, pretvori u umjetnički izričaj te na takav način utječe na samopouzdanje, samopoštovanje i afirmaciju pojedinca u društvu. Dječji pjevački festival je u potpunosti stručno i pedagoški vođen od strane Studija glazbene kreativnosti Čarobna frula.

Tijek postupka prijave na audiciju i kriteriji

1. Prijave na audiciju trajat će od 1. do 20. veljače 2014. godine

2. Obrazac Prijavnice može se skinuti na web stranica Grada Pule i u školi kod učitelja/učiteljice glazbene kulture

3. Obrazac prijavnice poslati na e-mail: djecjifestival@pula.hr , voditeljici projekta Ireni Peruško, kako bi na temelju broja prijavljenih kandidata/kandidatkinja mogli obavijestiti kandidate o rasporedu dolaska na audiciju koja će se održavati 21. – 22. veljače 2014. u dvorani Društva Naša djeca u Radićevoj 22 u Puli

4. Na audiciju kandidat/kandidatkinja donosi matricu na cd-u ili usb – sticku. Ukoliko kandidat/kandidatkinja nije u mogućnosti pribaviti matricu, može se obratiti e - mail studija Čarobne frule ( e-mail: carobnafrula@hotmail.com) i matricu će pripremiti studio. Kandidati mogu na audiciju doći i bez matrice ukoliko sam/a svira i pjeva odnosno ukoliko ga netko prati na nekom instrumentu.

5. Kandidat/kandidatkinja na audiciju mora donijeti ispunjeni obrazac prijave koji će isprintati, a na kojem se ujedno nalazi i suglasnost da roditelj/skrbnik pristaje da mu dijete sudjeluje na festivalu i koju mora i potpisati. Popunjeni i potpisan obrazac, kandidati moraju donijeti na audiciju. Bez potpisane suglasnosti roditelja, prijava kandidata neće biti uvažena. Obrazac prijave nalazi se na web strancima Grada Pule – www.pula.hr ili ukoliko kandidat/kandidatkinja nema mogućnost pristupa internetu, može se obratiti učitelju glazbene kulture u svojoj školi.

6. Rezultati audicije o ulasku kandidata u poluzavršnicu festivala, objavit će se također na web stranicama Grada Pule, najkasnije 3 dana nakon završetka audicije.

7. Poluzavršnica festivala održat će se tijekom ožujka u dvorani Zajednice talijana „Circolo“ u terminu kojeg ćemo naknadno utvrditi i objaviti na web stranicama Grada Pule

8. Stručni žiri koji će odlučivati o kandidatima na audiciji sastavljen je od 3 člana/članice, a u završnici festivala bit će svi članovi i ocjenjivat će kandidate na temelju 3 propisana kriterija:
a) vokalna izvedba
b) intonacija
c)  scenski nastup i dojam

9. Stručni žiri čine osobe iz svijeta glazbe, a koji ne rade u redovitoj nastavi s kandidatima, na bilo koji način.

Članovi žirija jesu:

1.   Franko Krajcar - pjevač
2.   Gabrijela Galant Jelenić – pjevačica
3.   Sofija Cingula, mr.art. – profesorica Solo pjevanja na Sveučilištu „Juraj Dobrila u   Puli“
4.   Sabina Vidulin dr. sc. – profesorica metodike glazbene kulture na Sveučilištu „Juraj  Dobrila u Puli“
5.   Emanuela Pinzan Chiavalon prof. – učiteljica glazbene kulture u OŠ Vodnjan

10. Tijekom cijelog trajanja natjecanja – od audicija pa do same završnice festivala - organizatori će svojim prisustvom brinuti o kvaliteti i regularnosti provedbe cjelokupnog projekta.

Prijava na audiciju

Plakat

Lista s rezultatima dvodnevnih audicija 1. dječjeg pjevačkog festivala „Pula pjeva“

U završnicu „Pula pjeva“ plasirano 16 natjecatelja

Lista s rezultatima poluzavršnice 1. dječjeg pjevačkog festivala "Pula pjeva"

Finale festivala "PULA PJEVA"

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.