Doneseni akti od 24. prosinca 2013. godine do 22. prosinca 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 24. prosinca 2013. do 22. siječnja 2014. godine

 

 1. Odluka o prihvaćanju projekta prvog pjevačkog dječjeg festivala u Puli „Na putu do zvijezda“
 2. Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Porta Stovagnana br. 5 – Udruga za promicanje stvaralaštva ART STUDIO
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 10, Klasa:372-03/13-01/61;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-13-3
 5. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u gradu Puli
 6. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora/garaža
 7. Odluka o prijenosu prava vlasništva – Republika Hrvatska
 8. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove – Folja Petar i Tamara
 9. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove – Brakus Ivanka i Josip
 10. Odluka o imenovanju voditeljice projekta implementacije projekta YOUTH ADRINET
 11. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 12. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Pamić Robert
 13. Zaključak o prihvatu tabularne isprave za priznanje prava vlasništva – Karmen Maretić i Marija Cukon
 14. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Anto Andrić
 15. Zaključak o utvrđivanju Preliminarnog koncepta Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Riva“, II ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule i I ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu rasprave
 17. Zaključak o utvrđivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija – IMC „TWIN HORN“
 18. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća „Dječji vrtići Pula“
 19. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
 20. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 24. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području grada Pule za 2013. godinu
 25. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2013. godine
 26. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim suglasnostima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.