Uređenje kružnog toka u Šijani

S ciljem prikupljanja što kvalitetnijih ideja i prijedloga, Grad Pula otvorio je mogućnost svim građanima Pule i ostaloj zainteresiranoj javnosti da daju svoje mišljenje kako bi ubuduće trebao biti uređen novi kružni tok u Šijani. Grad Pula pokrenuo je ovu inicijativu prvenstveno kako bi uključio građane Pule u aktivno odlučivanje o izgledu gradskih površina. Budući da je riječ je o velikom projektu važno je uključiti i stavove i mišljenja građana.

Svojim idejama, sugestijama i mišljenjima građani mogu doprinijeti kreiranju koncepta uređenja kružnog toka u Šijani, koji bi zbog svoje pozicije i velike površine, tematski trebao jamčiti dojmljivost i prepoznatljivost lokacije, s naglaskom na zaštitu i unapređenje ekološke i vizualne kvalitete prostora.

Unutar ove inicijative moguće je dostaviti samo ideju u tekstualnom i/ili grafičkom obliku, ideje nisu ograničene brojem riječi, slika i skica te nije nužno podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga. Osim formiranja urbanog krajobraza, područje obuhvata poželjno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti, a uz prioritetno uređenje centralne kružne površine, poželjno je uklopiti i uređenje dvaju uzdužnih zona između prometnih traka.

Opis lokacije:

Na sjeveroistočnom ulazu u grad Pulu izgrađeno je moderno prometno čvorište, križanje s kružnim tokom prometa koje povezuje Pulu sa zračnom lukom, istarskim Ipsilonom i okolnim općinama i gradovima. Izvedeno je sa dva kolnika, po dva vozna traka, dijelom postojećom trasom, a dijelom prošireno s razdjelnim pojasom u sredini, te pješačkom i biciklističkom stazom (na pojedinim segmentima). Kružni tok je većim dijelom u razini okolnog terena, s vrlo blagim nagibima.

Promjer centralne površine kružnog toka je 140 metara, ukupne površine 15.386 m2, a između prometnih traka koje se protežu prema sjeveru i jugu dvije su površine. Prema sjeveru proteže se površina dužine cca 250 metara, u najširem dijelu, uz kružni tok, široka 40 metara, sužava se do 2 metra širine. Površina prema jugu dužine je cca 200 metara, jednakih najširih i najužih dijelova kao nasuprotna prema sjeveru.

Dokumentacija za koncept uređenja (upute i grafički dodaci u .jpg i .dwg formatu),  nalaze se pri dnu ove stranice ili se mogu osobno preuzeti u papirnatom formatu u UO za prostorno uređenje, Trg Forum 2, Pula. Rok za dostavu  je 60  dana od dana objave na stranicama grada Pule, odnosno najkasnije do 20. ožujka 2014. godine.

Po isteku roka, svi pristigli prijedlozi koncepata uređenja, bit će evaluirani od strane povjerenstva  sastavljenog od predstavnika Grada Pule i vanjskih stručnjaka koji će, u roku od 30 dana, odabrati najbolji koncept, njegove dijelove ili više njih, na temelju kojih će se formirati konačni koncept uređenja kružnog toka.

Grad Pula zadržava pravo na upotrebu izabranog koncepta/ideje za uređenje kružnog toka u Šijani. Ideje neće biti smatrane autorskim djelom te neće biti otkupljivane i nagrađivane. Ovaj poziv na prikupljanje prijedloga nije obvezujući za Grad Pulu.

Prilozi


Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.