Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda

Kontakt:
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda
Pino Budičin 23
fax: 052/223-594
Tel. 052/222-358
Email: info(at)dczr-veruda.hr
Ravnateljica: Loretta Morosin

 

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao  dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju.

Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima.  Višestruke teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije.

Metodološki postupci i procedure vezani su uz socijalne usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Socijalne usluge Dnevnog centra  pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe. Usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima,  grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko-(re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo:  poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije. Pritom Dnevni  centar za rehabilitaciju Veruda - Pula djeluje i komplementarno u odnosu na druge pružatelje usluga koje koriste pojedina djeca.

 

Unutarnje ustrojstvo Centra utvrđuje se kroz Odjele

1. Odjel za djecu rane i predškolske dobi

   - Odsjek za ranu intervenciju

   - Odsjek za medicinsku habilitaciju, rehabilitaciju i psihosocijalnu podršku

   - Odsjek za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi

 

2. Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe

  - Odsjek za djecu školske dobi utjecajnim teškoćama u razvoju

  - Odsjek za psihosocijalnu podršku za djecu školske dobi integriranu u redovni sustav

  - Odsjek za mladež i odrasle osobe

 

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

 

1. rane intervencije

2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi

3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju

4. poludnevnog boravka za djecu i mladež  od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama

5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem

6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove

7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole

8. grupne  psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole

9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija)

10. medicinske re/habilitacije

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.