Obavijest o produljenju roka za nadopunu prijavne dokumentracije do 13. veljače

Grad Pula određuje dodatni rok radi kompletiranja pravovremeno dostavljenih prijava udruga na Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola za 2017. godinu.
Slijedom navedenog, molimo da najksnije do 13. veljače 2017. godine dostavite, sukladno zaprimljenoj obavijesti Upravnog odjela za kulturu, potrebnu dokumentaciju.
U slijedećim proračunskim godinama, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, prijave uz koje ne budu priloženi potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, bit će odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta Javnog poziva bez mogućnosti naknadne dopune dokumentacije.

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola, gradonačelnik Grada Pule dana 30.12.2016. raspisao je

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola.

Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u  Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz Javnog poziva:

01.    ZAŠTITA  OKOLIŠA
02.    ZDRAVSTVO  I  SOCIJALNA SKRB
03.    VETERINARSTVO
04.    POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI – PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
05.    KULTURA
06.    CIVILNO DRUŠTVO; VJERSKE ZAJEDNICE, NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE, UDRUGE PROIZAŠLE IZ RATA I SINDIKALNE ORGANIZACIJE
07.    POTPORE MALIH  VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA
08.    POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Rok za podnošenje prijava je do 30. siječnja 2017.  godine.

Tekst Javnog poziva kao i ostala popratna dokumentacija objavljeni su na službenim interntskim stranicama Grada Pule-Pola http://www.pula.hr/uprava/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva 2017.

Poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u 2017. godini

Poziv za dodjelu termina za održavanje programa u Amfiteatru za 2017. godinu

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobre koje provode udruge na području Grada Pula-Pola - 01.08.2016

Financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola za 2016. godinu

Obavijest o promjeni termina i postupka za financiranje i ugovaranje programa i projekta u kulturi. za 2016. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) termini i postupci za financiranje programa i projekta u kulturi Grada Pule za 2016. godinu određuju se kako slijedi:

      1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2016. godinu  bit će objavljen 2015. godine. Prijave na javni poziv mogu podnijeti ustanove (osim privatnih), samostalni umjetnici i druge fizičke osobe, te trgovačka društva registrirana za obavljanje kulturnih djelatnosti.

      2. Javni poziv za financiranje i ugovaranje programa i projekta kojim se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani Kulturnom strategijom Grada Pule koje provode udruge i organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove,  vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije uključujući i umjetničke organizacije) bit će objavljen nakon donošenja Proračuna Grada Pule za 2016. godinu sukladno Godišnjem planu javnih natječaja.

Podsjećamo sve udruge na obvezu usklađenja općih akata u roku određenom Zakonom o udrugama(„Narodne novine“ 74/14).

Donesena Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Upravni odjel za kulturu obavještava da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 05. ožujka 2015. Godine donesena Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Spomenuta Uredba izrađena je s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, a slijedom obveza iz novog Zakona o udrugama Uredbom se uređuju temeljni preduvjeti i standardi postupanja koje moraju osigurati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora, kao i osnovni i dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

Uredbom je precizno uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama, od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Uredbu možete preuzeti ovdje.

Izbor članova Savjeta mladih Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.